Tmkvalitetsviner

Om oss

2003 grundades Franska Kvalitetsviner, då i stort sett ensamma på den svenska marknaden om att ha ett sortiment med fokus på certifierade ekologiska och biodynamiska viner. Nu 2020 är vi TM Kvalitetsviner med en bredare portfölj men fortfarande med hållbart och hantverksmässigt framställda viner, sprit och alkoholfria drycker från Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Österrike, USA, Nya Zeeland, Sverige och Danmark. Vi arbetar med producenter som valt att göra så naturliga drycker som möjligt där man använder sig av ekologiska och/eller biodynamiska arbetsmetoder. Det ger oss möjlighet att erbjuda er en mångfald av drycker som framställts med ett minimum av negativ inverkan på naturen. Hela processen från råvara till färdig dryck präglas av eftertanke och omsorg. För våra producenter och för oss är certifiering en viktig markering att detta sätt att arbeta är ett långsiktigt åtagande för att värna om jorden och kommande generationer. Det är våra producenters djupa kunskap om råvaran och jorden som är det avgörande. Merparten av våra producenter är certifierade, några är dock fortfarande under konvertering till ekologisk eller biodynamisk odling.