Tmkvalitetsviner

Om oss

När vi 2003 startade det som då kallades Franska Kvalitetsviner, var vi i stort sett ensamma på den svenska marknaden om att ha ett sortiment med fokus på certifierade ekologiska och biodynamiska viner. Vi har sedan dess byggt upp en portfölj med högklassiga viner, sprit och alkoholfritt från Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Österrike, USA, Grekland, Sverige och Danmark, allt biodynamisk och/eller ekologiskt producerat.

Vi arbetar med producenter som valt att göra naturliga viner och där man använder sig av ekologiska och biodynamiska arbetsmetoder. Det ger oss möjlighet att erbjuda naturliga produkter, som framställts med ett minimum av påverkan på naturen. Mognadsprocesser och smakutveckling får ha sin gång utan tillsatser av konstgjorda substanser eller annan manipulation. Ingenting är tillsatt, ingenting är borttaget. Hela processen från druva till färdig produkt präglas av kärlek och omsorg i alla detaljer. För våra producenter och för oss är certifiering en viktig markering att detta sätt att arbeta på är ett långsiktigt åtagande för att värna om jorden och kommande generationer. Dåliga år kan aldrig bli någon ursäkt för att frångå principerna och tillsätta kemikalier för att “rädda” skörden. Det är våra producenters djupa kunskap om vinet och jorden som är det avgörande. Nästan alla våra producenter är certifierade, men i något fall finns det enstaka produkter som är under konvertering till ekologisk eller biodynamisk certifiering.