Tmkvalitetsviner

Christophe Pacalet Beaujolais

Efter några experiment i biokemi och i kök så grundade Christophe Pacalet tillsammans

med sin farbror Marcel Lapierre Domaine ”Les Marcellins” 1999. Nu går han under eget

namn och väljer ut druvor från gamla vinmarker (8 ha totalt) som odlats enligt hans ideal

med respekt för rankorna och deras omgivning för att få de bästa möjliga druvorna.

En av nycklarna till att få bra viner om man köper in druvorna är att arbeta med gamla

vingårdar. Även om de brukats konventionellt nån gång under 80-talet, så har marken

plogats och skötts ordentligt i början, vilket gjorde det enklare att gå tillbaka till ekologisk

odling igen.

Han skördar vid maximal mognad för hand och sorterar samtidigt som de plockar. Han

tycker inte sorteringsborden passar för Gamay. Samma gäng hjälper honom med skörden

år efter år (en annan av nycklarna) och han har jobbat länge med vingårdarna - de flesta

av dem från 1999 eller början av 2000-talet.

Viner i vårt nuvarande sortiment