Tmkvalitetsviner

Sommarström

Växter har alltid intresserat Solveig och nu bor hon på en ekologisk gård i Sörmland där hon odlar både vete och örter. Som kemist har hon arbetat i vin- och spritbranschen i många år, först som laboratoriechef på Vin & Sprit AB och nu som konsult i branschen och de senaste åren har det blivit alltmer produktutveckling av spritdrycker. Solveig är även lärare på Restaurangakademiens sommelierutbildning och sitter på stol nr 8 som spritkemist i Spritakademien. Viness är ett familjeföretag där Solveigs dotter Elise Langbeck skapat shots medan hon själv gör snapsarna.

Gården heter Yttervala Västergård och ligger 3 km nordväst om Gnesta i Sörmland. Arealen är 39 ha fördelat på hälften skog och hälften åker och äng. På 9 hektar åker odlas i kretslopp vete och klövervall. Där finns också en örtagård, ett växthus och i skog och mark växer bär, johannesört och annat som kan bli till extrakt i deras snapsar.

För Solveig och Elise är det självklart att allt som odlas är ekologiskt och hela gården är Krav-certifierad.

Genom deras eget varumärke Sommarström är de unika på den svenska marknaden då de odlar säden på egna åkrar som jäses och destilleras till etanol av Tevsjö Destilleri AB. Aromspriten tillverkas genom extraktion av örter från gården som de blandar och sedan tappar på butelj, även detta i Tevsjö.

2018-07/1532613024_sko-rd-av-johanneso-rt-webb.jpg
2018-07/torkning-komp-webb.jpg
2018-07/torkning2.jpg
2018-07/regnba-ge2.jpg